EVOLUTION HUB s.r.o. (vlastník a provozovatel webové stránky a prodejce kurzu a testu), se sídlem Na louce 453/16, Dolní Měcholupy, 109 00 Praha10, IČ: 02664275, DIČ: CZ02664275, tímto informuje kupujícího kurzu/testu o tom, že coby správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje týkající se kupujícího kurzu/testu, nebo nezletilého příjemce kurzu/testu, za které jeho zákonný zástupce nakoupil kurz/test, poskytnuté kupujícím v rámci internetové přihlášky.   

Osobní údaje poskytnuté podáním on-line přihlášky, nebo i jinak, budou vždy zpracovávány v rozsahu stanoveném v on-line přihlášce a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů and Zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.) a za účelem

 • Nákupu kurzu/testu, správy a podpory vztahu, účetnictví a účetních operací, a
 • Využití systémových aplikací (hostovaných nebo interních) pro služby informačních technologií a systémové služby (email/archivace a podobné) – přičemž takový účel může zahrnovat hostované aplikace za předpokladu dodržení povinností týkajících se zabezpečení a přenosu osobních údajů, jak je požadováno předpisy o ochraně osobních údajů, a
 • Oznamování výsledků testů a plnění zákonných povinností.

EVOLUTION HUB s.r.o. může pro výše uvedené účely sdílet osobní údaje s ostatními příjemci (státní a správní orgány, dozorové orgány) a s dalšími příjemci uvedenými níže, může stanovit zpracovatele osobních údajů, je-li to nezbytné k výše uvedeným účelům a za předpokladu, že pověření zpracovatelé splní dané zákonné požadavky, a to zejména technické, organizační a ostatní povinnosti k zabezpečení osobních údajů, a to minimálně na takové úrovni, jak je zabezpečuje EVOLUTION HUB s.r.o. coby vlastník webové stránky a prodejce kurzu/testu.

Kategorie osobních údajů

 1. základní identifikační údaje– jméno, příjmení;
 2. kontaktní údaje – adresa do zaměstnání, kontaktní adresa, telefonní číslo a emailová adresa;
 3. fakturační a transakční údaje – zejména informace, které se objevují na fakturách, dohodnuté fakturační podmínky a informace o přijatých platbách;
 4. IP adresa;
 5. číslo bankovního účtu.

Právní základ zpracování osobních údajů

EVOLUTION HUB s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze v míře nezbytně nutné, jak je uvedeno níže:

 • Správa smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, potažmo osobní údaje, které potřebujeme k jejímu uzavření;
 • Pro účely plnění právních povinností, které se na nás vztahují;
 • Za účely našeho oprávněného zájmu, který může záviset v:
  • uzavření a plnění smlouvy s našimi zákazníky,
  • ochrana našich obchodních zájmů;
  • zajištění toho, aby vaše požadavky nebo stížnosti byly řádně vyřízeny.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je především EVOLUTION HUB s.r.o.

Příjemci

Pro účely výše uvedené mohou být osobní údaje předány a zpracovány níže uvedenými příjemci osobních údajů:

 • UnlockPotentialNow s.r.o., Mladíkov 498, 252 42 Jesenice
 • Festival Evolution s.r.o., Na louce 453/16, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10
 • PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., Skalecká 352/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice
 • Ing. Jan Mühlfeit, bytem: Mladíkov 498, 252 42 Jesenice
 • Ing. Kateřina Novotná, Slezská 80, 130 00 Praha 3

Zpracovatelé

Zpracovatelé jsou uvedeni (nebo budou uvedeni) na níže uvedeném odkazu: www.odemykanidetskehopotencialu.cz/zpracovatele.

Správci a zpracovatelé jsou povinni zajistit technické, hmotné, organizační a procesní opatření, která jsou v souladu s technickými standardy a zajištují osobní údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním, porušením důvěrnosti, porušením zabezpečení, ztrátou, neoprávněným zničením a pozměněním (“bezpečnostní incident), vše v souladu s pokyny správce a interními politikami a příslušným předpisy o ochraně osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelů (tj. po dobu existence smlouvy a dále po dobu, po kterou existuje právní povinnost správce, tj. po dobu 10 let po vypršení smlouvy).

Po uplynutí výše uvedené doby, budou veškeré údaje nevratně zničeny. Správce si ponechá osobní údaje, které jsou nezbytné pro to, aby prokázal, že jeho jednání je v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a oprávněnými zájmy.

Práva subjektů údajů

Kupující kurzu/testu tímto bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a výmaz, může požadovat omezení zpracování osobních údajů nebo podat námitku vůči takovému zpracování, stejně jako má právo na přenos osobních údajů k jinému správci. Veškeré práva uvedená výše mohou být uplatněna prostřednictvím zaslání emailu vlastníku webu na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V případě, že kupující kurzu/testu je toho názoru, že došlo k porušení jeho práv ve vztahu k ochraně jeho osobních údajů, je rovněž oprávněn podat stížnost k dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Sdílení a zpracování osobních údajů je v rozsahu a za účelem uvedeným výše, a to pro objednávku a zakoupení kurzu/testu.